Процедури при закупуване на нов автомобил

Процедури при закупуване на нов автомобил

Ще си купувате нов автомобил. Договорихте се с продавача, но какво следва?

Какви са процедурите при закупуване на нов автомобил? Какви са таксите? А сроковете?

Вероятно когато дойде моментът да си закупите първият автомобил в живота или пък е време да смените старото возило с по-ново и хубаво, тези въпроси започват да ви терзаят. Спокойно. Не сте единствените.
Самите процедури при закупуване на нов автомобил са изключително важни. Документите трябва да са изрядни. В противен случай рискувете да бъдете измамен и в крайна сметка да загубите пари. Най-важният от всички документи е договорът за покупко-продажба. Той се сключва задължително пред нотариус, който го заревява като неписаното правило е да не се доверявате на „познат“ на продавача. Изключение е покупката на автомобил нов внос. Когато автомобилът все още няма регистрация в България, договорът може да няма заверка от нотариус, независимо дали е между частно лице и фирма или между 2 частни лица.

Ако автомобилът е регистриран в България важи долуцитираният текст от Закона за движение по пътищата (ЗДвП):

Чл. 144 (1) Собствеността на МПС се прехвърля с писмен договор.

(2) При прехвърляне на собствеността на регистрирани автомобили, на регистрирани ремаркета с товароносимост над 10 тона, на регистрирани колесни трактори и на регистрирани мотоциклети с работен обем на двигателя над 350 куб.см подписите на страните трябва да бъдат заверени.

Преди да отидете до нотариус, трябва да си подготвите договор за покупко-продажба на автомобил. Нотариусът също може да ви изготви такъв документ, но ще ви таксува допълнително за това. Другият начин е адвокат да ви изготви необходимият документ като по този начин ще сте сигурен, че ще е юридически издържан. За това обаче отново ще трябва да заплатите допълнително.

Съществуват адвокатски кантори, които се саморекламират, че срещу много ниска цена могат да се ангажират и да ви изготвят готови пакети от документи, касаещи цялата процедура по закупуването и прехвърлянето на автомобил. Всичко обаче е въпрос на лична преценка.

Независимо обаче дали сами ще си приготвите договора за покупко-продажба или ще се доверите на професионалист, трябва да сте наясно, че в документа трябва да е дадена детайлна информация за самата сделка: данните за купувача и продавача, марка и модел на автомобила, идентификационните номера от талона, срока, в който старият притежател ще предаде ключовете от колата на новия собственик, цената, както и допълнителна информация като за чия сметка ще са разходите по прехвърлянето, включително заплащането на дължимия данък в общината. Данъкът е различен за всяка община и зависи от мощността на автомобила, годината на производство и в какъв стандарт по замърсяване попада.

Сумата, която ще напишете в договора е доста важен детайл, понеже нотариалната такса зависи от тази сума. Обикновено купувача плаща повече на продавача, а договора е за символична сума, за да може разходите за такси да са по- малки. Това обаче е рискован ход. Понеже ако искате да развалите сделката по една или друга причина, бившият собственик ще ви върне само сумата, която е записана в договора.

Когато настъпи деня на изповядване на сделката пред нотариус, трябва задължително да отидете със тези документи:

 

  • Предварително написан и разпечатан в няколко екземпляра договор за покупко-продажба. Ако не носите такъв, нотариусът може да ви изготви, но ще ви таксува допълнително;
  • Документи за самоличност на купувача и продавача – лични карти или паспорти. Ако продавачът и/или купувачът са омъжени/оженени, задължително е да водят съпруга/съпругата си със себе си или представят нотариално заверено съгласие за покупко-продажбата от субруг/съпругата си;
  • Декларация за семейно положение на продавача;
  • Първа и втора част от свидетелството за регистрация на автомобила – голям и малък талон. При починал собственик, следва да се представи смъртен акт и удостоверение за наследници;
  • Удостоверение за застрахователна оценка на автомобила. Някои от нотариусите имат споразумения със застрахователни брокери, които пристигат на място в кантората и издават такова удостоверение срещу 10-12 лв. Ние ви препоръчваме да се снабдите с такова предварително. Сумата, която ще посочите в това удостоверение ще е и сумата, която ще фигурира в договора за покупко-продажба.
  • Документ за платен годишен данък върху МПС-то за настоящата и предходната година;
  • Продавачът трябва да ви предостави и валидна полица „Гражданска отговорност”. В случаите, когато колата е нов внос, то вие трябва да сключите такава полица, преди да закарате автомобила за регистрация в КАТ;
  • Заедно с подписването на документите продавачът трябва да попълни и декларация за липса на задължения към бюджета.

 

Нотариусът не трябва да  e „познат“ на продавача, понеже от него се очаква да провери отговорно цялата представена му документация, най-вече трябва да обърне внимание на пълномощните, ако има такива. Важно друго негово работно задължение е да направи проверка дали върху МПС-то, което се продава няма наложени запори. След като се убеди, че всичко е ок, той поставя печат и подпис, и връща по един оригинален екземпляр със заверка на договора на  всяка една от страните по сделката.

BMW_VINTurbo

По правило просто за поставянето на подпис и печат (ако не е изготвил договора) на нотариусът би следвало да се плати само 6 лв., колкото е държавната такса за такава услуга. Обаче нотариусите използват вратички в закона и взимат в пъти повече, като таксата им зависи от оценката на автомобила и цената на съответния автомобил в сделката, която ще изповядат. Взима се, разбира се по-високата стойност и на нейна база е неговата комисионна. Например само за изготвянето и разпечатването на договора за покупко-продажба нотариусът може да поиска 100 лева, за заверка – поне още толкова. И това е само за 15-20 минути работа.

След като сделката е изповядана, следва етап 2: регистрацията в КАТ.

Това трябва да се направи в 14-дневен срок след като автомобилът е прехврълен пред нотариус, като задължително трябва да представите договора за покупко-продажба (пригответе си оригинал и копие). Преди регистрацията в КАТ се подгответе – трябва да имате договор за покупко-продажба (оригинал и копие), копие на личната карта, голям и малък талон на автомобила, валидна полица „Гражданска отговорност“, валиден преглед, ако автомобилът е нов внос – платена Еко такса или мито, триъгълник, пожарогасител, аптечка, жилетка и останалите задължителни елементи. Излишно е да казваме, че автомобилът трябва да е в добро техническо състояние, защото ако не е, от КАТ могат да ви накарат да отстраните повредата, преди да регистрирате возилото. След като от КАТ извършат някои задължителни проверки на документи и автомобила (проверка по VIN номер, техническо състояние и др.), новият притежател си получава новия малък и голям талон.

Ако ще регистрирате автомобил нов внос – срока отново е 2 седмици.

Декларирането на новопридобития автомобил в общината се изисква в случаите, когато автомобилът е притежание на повече от едно лице. Срокът е 2 месеца.